Genç Muvahhidler Dergisi 18. Sayı Çıktı! | 20.08.2019

Hamd, kendisinden başka hak ilah olmayan Allah’a (Azze ve Celle), salat ve selam da kendisinden sonra hak peygamber gönderilmeyecek olan Muhammed’e (sallallahu aleyhi sellem) pak ehli beytine ve kıyamete kadar O’nun sünneti üzere yaşayan mümin kulların üzerine olsun. Bizi dergimizin bu yeni sayısında da sizinle buluşturan Allah’a hamd olsun.

Dergimizin bu sayısında Lut (Aleyhisselam)’ın kavmini helak eden ve Lut’un (aleyhisselam): “Gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayâsızlığı işliyorsunuz.” dediği ve kokuşmuş Batı ülkeleri ile birlikte İslam toplumlarında da hızla yükselen eşcinsellik sapkınlığı ele alarak; Müslümanların nefislerini ve nesillerini hedef alan bu sapkınlığı durdurmak için yapılması gerekenleri ele aldık. 

Şeyhülislam İbn Teymiyye’nin Lamiyesi’nin şerhinin bu sayısında Ehl-i Beyt kavramı üzerinde durarak, kimlerin Rasûlullah’ın Ehl-i Beyti kapsamına girdiğini delilleriyle anlatmaya çalıştık. 

Dergimizin ilerleyen sayfalarında birbirinden değerli yazarlarımızın; akideden fıkha, tefsirden çocuk gelişimine kadar birçok farklı alanda yazdıkları yazılarına yer verdik.

Sizi dergimizin yeni sayısı ile baş başa bırakmadan önce atamız İbrahim (aleyhisselam)’ın mübarek sünneti olan kurban ibadetinizi tebrik ediyor, Allah (Azze ve Celle)’nin çokça tekbir edildiği bu mübarek günlerin mazlum ümmetimizin kurtuluşuna vesile olmasını rabbimizden niyaz ediyoruz.

Allah (Azze ve Celle)’den bu mübarek günlerde Beytullah’ta Hac ibadetlerini yerine getiren Müslümanların ibadetlerini kabul etmesini, bu mübarek günlerde bir araya geldikleri gibi Allah düşmanlarına karşı da aynen bu şekilde topyekün, tek bir vücut halinde bir araya gelmelerini rabbimizden niyaz ediyoruz.

Gayret bizden Tevfik ise Allah (Azze ve Celle)’dendir. Dergimizin bir sonraki sayısında görüşmek üzere esenle kalın.

ANA SAYFA