Genç Muvahhidler Dergisi 17. Sayı Çıktı! | 27.05.2019

 

Hamd, kendisinden başka hak ilah olmayan Allah’a (Azze ve Celle) salat ve selam da kendisinden sonra hak peygamber olmayan Muhammed’e (Sallallahu aleyhi ve sellem) pak Ehl-i Beyt’ine ve kıyamet kadar O’nun sünneti üzere yaşayan Mümin kulların üzerine olsun. 

Bizi dergimizin yeni sayısında da sizinle buluşturan Allah’a hamd olsun. 

Dergimizin bu sayısında kâfirlerin İslam’ı yıkma projelerinin en önemlilerinden olan ve de dinin bizzat kendisini hedef alan Hadis/Sünnet inkârcılığını ele aldık. Hadis inkârcılığının İslam’ın izzetli asırlarının aksine, İslam beldelerinin emperyalist kâfirler tarafından işgal edildiği dönemlerde, işgal edilmiş beldelerde ortaya çıktığını ve Batılı devletler tarafından desteklendiğini ele alarak, yerli hadis inkârcıları ile Batılı Oryantalistler arasındaki ilişkiye dikkat çekmek istedik.

Şeyhulislam İbn Teymiyye’nin (Rahimehullah) Lamiyesi’nin bu sayısında Sahabeyi sevmenin kindar Rafızilerin, Ehl-i Beyt’i sevmenin ise nasipsiz Nasıbiler’in yaptıklarının aksine imandan olduğunu vurgulayarak Ehl-i Beyt kavramını etraflıca inceledik.

Dergimizin ilerleyen sayfalarında birbirinden değerli yazarlarımızın akideden fıkha, Esmaû’l Hûsna’dan çocuk gelişimine kadar birçok farklı alanda yazdıkları yazılarına yer verdik.

Sizi dergimizin yeni sayısıyla baş başa bırakmadan önce Allah’ın kitabının kendisinde indirildiği ve içinde bin aydan daha hayırlı olan bir geceyi barındıran Ramazan ayınızı tebrik ediyor, İslam tarihinde büyük fetihlerin yaşandığı, zafer ve değişim ayı olan Ramazan’ın, mazlum ümmetimiz için yeni zaferlere vesile olmasını Allah (Azze ve Celle)’den niyaz ediyor, rahmetin ve bereketin sağanak yağmurlar misali yağdığı bu mübarek ayda mazlum ve mağdur kardeşlerinize yaptığınız yardımları arttıracağınızı temenni ediyoruz. 

Gayret bizden tevfik ise Allah (Azze ve Celle)’dendir. Dergimizin bir sonraki sayısında görüşmek üzere esenle kalın…

ANA SAYFA