Hakkımızda | İletişim  
Bizi doğru olan yola ilet.

(Fatiha, 6)

 
 
 


 
  HADİS İNKARCILARINA REDDİYELER Bölümündesiniz

Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), hadislerin yazılmasını yasakladı mı?
Halifeler (radiyallahu anhum) Hadis Rivayet Etmeyi Yasakladı mı?
Sünnet'in Tedvini (Yazıya Aktarılması) Neden Gecikmiştir?
Din Kemale Erdiyse (Tamamlandıysa) Hadislere Neden İhtiyaç Var?
Hicr Suresi’ndeki Zikir Kelimesi Sadece Kur’an-ı Kerim’i mi Kapsar?
İmam Buhari (rahimehullah) Hadis Uydurdu İddiası
Hadis İnkarcıları Bu Videoya Çok Kızacak!
Hadisler Kur'an'a Arz Edilmeli midir?
Hayvanlar Fasık Olur Mu?

14.07.2020

İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah'tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.

(Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58.)

"Düşmanlarım bana ne yapabilirler, ben cennetimi kalbimde, bahçemi göğsümde taşıyorum. Nereye götürülsem onlar benimle beraberdir. Hapsedilmem halvet, öldürülmem şehadet ve memleketimden sürülmem ise seyahattir."

(İbn-i Teymiyye rahimehullah)