Hakkımızda | İletişim  
Bizim âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız!

(Araf, 40)

 
 
 


 
  HADİS İNKARCILARINA REDDİYELER Bölümündesiniz

Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), hadislerin yazılmasını yasakladı mı?
Halifeler (radiyallahu anhum) Hadis Rivayet Etmeyi Yasakladı mı?
Sünnet'in Tedvini (Yazıya Aktarılması) Neden Gecikmiştir?
Din Kemale Erdiyse (Tamamlandıysa) Hadislere Neden İhtiyaç Var?
Hicr Suresi’ndeki Zikir Kelimesi Sadece Kur’an-ı Kerim’i mi Kapsar?
İmam Buhari (rahimehullah) Hadis Uydurdu İddiası
Hadis İnkarcıları Bu Videoya Çok Kızacak!
Hadisler Kur'an'a Arz Edilmeli midir?
Hayvanlar Fasık Olur Mu?

21.01.2020

 Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

(Buhârî, İ lm, 12; Müslim, Cihâd, 6.)

"Tagut; kahin, şeytan ve sapıklıkta öncü olan kimselerdir."

(İmam Kurtubi)