Hakkımızda | İletişim  
Bizi doğru olan yola ilet.

(Fatiha, 6)

 
 
 


 
  AHSEN-DER Bölümündesiniz

AHSEN-DER { Faaliyetlerimiz } 1439H / 2018M
Ahsen-Der Facebook
2018 Yaz Kur'an Kursları
AHSEN-DER { Faaliyetlerimiz } 1440H / 2019M

23.09.2020

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.

(Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, 1/275; Beyhakî,.)

"Düşmanlarım bana ne yapabilirler, ben cennetimi kalbimde, bahçemi göğsümde taşıyorum. Nereye götürülsem onlar benimle beraberdir. Hapsedilmem halvet, öldürülmem şehadet ve memleketimden sürülmem ise seyahattir."

(İbn-i Teymiyye rahimehullah)